Portfolio 2 columns

گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری شادی در سال ۱۴۰۱

توزیع شله نذری شرکت رینگ سازی به تمامی خانواده های تحت پوشش . اهداء لباس نوروزی به تمامی دانش آموزان تحت پوشش . اهداء ۴ نوبت خواروبار کامل در فصل […]

یادمان زادروز شادی یزدانبخش

به مناسبت یادمان زادروز شادی یزدانبخش گردهمایی در مورخ ۵ خرداد متشکل از خانواده فرزندان تحت حمایت انجمن نیکوکاری شادی و اعضاء هیئت مدیره و دوستان و یاران این موسسه […]

گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری شادی در سال ۱۴۰۰

با توجه به شیوع بیماری کرونا و محدودیتهای ایجاد شده فعالیتهای ما بشرح زیر ارائه میگردد : ۱-  اهداء لباس نوروزی به تمامی دانش آموزان تحت پوشش ۲-  اهداء خواروبار […]

دوازدهمین سالگرد مهندس شادی یزدانبخش – اهداء تبلت به دانش آموزان تحت پوشش

اهداء تبلت به دانش آموزان تحت پوشش در دوازدهمین سالگرد مهندس شادی یزدانبخش بچه‌های عزیز سلام دوازده سال پیش فرشته‌ی مهربان زندگی ما به آسمان‌ها پرواز کرد و ما را […]

گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدانبخش در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۸

۱- اهداء خواروبار فصلی به تمامی خانواده های تحت پوشش ( ۲۱۰ نفر ) در دو نوبت شامل : ۵ کیلو برنج هندی، ۲٫۵ کیلو روغن، یک قوطی رب ۱ […]

گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدانبخش در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸

 اهداء خواروبار فصلی به تمامی خانواده های تحت پوشش ( ۲۱۰ نفر ) در دو نوبت شامل : ۵ کیلو برنج هندی  ، ۲٫۵ کیلو روغن ، یک قوطی رب […]

گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدانبخش در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۷

اهداء خواروبار فصلی به تمامی خانواده های تحت پوشش ( ۲۱۰ نفر ) شامل : ۵ کیلو برنج هندی محسن ، ۲٫۵ کیلو روغن ، یک قوطی رب ۱ کیلویی […]

گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدانبخش در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷

۱- اهداء خواروبار فصلی  به تمامی خانواده های تحت پوشش ( ۲۱۰ نفر ) شامل :  ۵ کیلو برنج هندی محسن ، ۲٫۵ کیلو روغن ، یک قوطی رب ۱ […]

گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدانبخش در زمستان ۹۶

اهداء خواروبار فصلی به تمامی خانواده های تحت پوشش ( ۲۱۰ نفر ) شامل : ۵ کیلو برنج هندی محسن ، ۲٫۵ کیلو روغن ، یک قوطی رب ۱ کیلویی […]

گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدانبخش درپاییز ۹۶

اهداء خواروبار فصلی به تمامی خانواده های تحت پوشش ( ۲۱۰ نفر ) شامل :  ۵ کیلو برنج هندی محسن ، ۲٫۵ کیلو روغن ، یک قوطی رب ۱ کیلویی […]