اخبار انجمن

گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری شادی در سال ۱۴۰۱
گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری شادی در سال ۱۴۰۱

توزیع شله نذری شرکت رینگ سازی به تمامی خانواده های تحت پوشش . اهداء لباس نوروزی به تمامی دانش آموزان تحت پوشش . اهداء ۴ نوبت خواروبار کامل در فصل...

ادامه خبر
یادمان زادروز شادی یزدانبخش
یادمان زادروز شادی یزدانبخش

به مناسبت یادمان زادروز شادی یزدانبخش گردهمایی در مورخ ۵ خرداد متشکل از خانواده فرزندان تحت حمایت انجمن نیکوکاری شادی و اعضاء هیئت مدیره و دوستان...

ادامه خبر
گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری شادی در سال ۱۴۰۰
گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری شادی در سال ۱۴۰۰

با توجه به شیوع بیماری کرونا و محدودیتهای ایجاد شده فعالیتهای ما بشرح زیر ارائه میگردد : ۱-  اهداء لباس نوروزی به تمامی دانش آموزان تحت پوشش ۲- ...

ادامه خبر
دوازدهمین سالگرد مهندس شادی یزدانبخش – اهداء تبلت به دانش آموزان تحت پوشش
دوازدهمین سالگرد مهندس شادی یزدانبخش – اهداء تبلت به دانش آموزان تحت پوشش

اهداء تبلت به دانش آموزان تحت پوشش در دوازدهمین سالگرد مهندس شادی یزدانبخش بچه‌های عزیز سلام دوازده سال پیش فرشته‌ی مهربان زندگی ما به آسمان‌ها...

ادامه خبر
گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدانبخش در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۸
گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدانبخش در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۸

۱- اهداء خواروبار فصلی به تمامی خانواده های تحت پوشش ( ۲۱۰ نفر ) در دو نوبت شامل : ۵ کیلو برنج هندی، ۲٫۵ کیلو روغن، یک قوطی رب ۱

ادامه خبر
گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدانبخش در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸
گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدانبخش در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸

 اهداء خواروبار فصلی به تمامی خانواده های تحت پوشش ( ۲۱۰ نفر ) در دو نوبت شامل : ۵ کیلو برنج هندی  ، ۲٫۵ کیلو روغن ، یک قوطی رب

ادامه خبر
گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدانبخش در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۷

اهداء خواروبار فصلی به تمامی خانواده های تحت پوشش ( ۲۱۰ نفر ) شامل : ۵ کیلو برنج هندی محسن ، ۲٫۵ کیلو روغن ، یک قوطی رب ۱ کیلویی

ادامه خبر
گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدانبخش در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷

۱- اهداء خواروبار فصلی  به تمامی خانواده های تحت پوشش ( ۲۱۰ نفر ) شامل :  ۵ کیلو برنج هندی محسن ، ۲٫۵ کیلو روغن ، یک قوطی رب ۱

ادامه خبر
گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدانبخش در زمستان ۹۶

اهداء خواروبار فصلی به تمامی خانواده های تحت پوشش ( ۲۱۰ نفر ) شامل : ۵ کیلو برنج هندی محسن ، ۲٫۵ کیلو روغن ، یک قوطی رب ۱ کیلویی

ادامه خبر
گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدانبخش درپاییز ۹۶

اهداء خواروبار فصلی به تمامی خانواده های تحت پوشش ( ۲۱۰ نفر ) شامل :  ۵ کیلو برنج هندی محسن ، ۲٫۵ کیلو روغن ، یک قوطی رب ۱ کیلویی

ادامه خبر
گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدانبخش در تابستان ۹۶

اهداء خواروبار فصلی به تمامی خانواده های تحت پوشش ( ۲۱۰ نفر ) شامل : ۵ کیلو برنج هندی محسن ، ۲٫۵ کیلو روغن ، یک قوطی رب ۱ کیلویی

ادامه خبر
گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدانبخش در بهار ۹۶

 اهداء خواروبار فصلی به تمامی خانواده های تحت پوشش ( ۲۱۰ نفر ) شامل : ۵ کیلو برنج هندی محسن ، ۲٫۵ کیلو روغن ، یک قوطی رب ۱ کیلویی

ادامه خبر
گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدانبخش در زمستان ۹۵

اهداء خواروبار فصلی به تمامی خانواده های تحت پوشش ( ۲۱۰ نفر ) شامل :  ۵ کیلو برنج هندی محسن ، ۲٫۵ کیلو روغن ، یک قوطی رب ۱ کیلویی

ادامه خبر
گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدانبخش درپاییز ۹۵

اهداء خواروبار فصلی به تمامی خانواده های تحت پوشش ( ۲۱۰ نفر ) شامل :  ۵ کیلو برنج هندی محسن ، ۲٫۵ کیلو روغن ، یک قوطی رب ۱ کیلویی

ادامه خبر
گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدانبخش در تابستان ۹۵

اهداء خواروبار فصلی به تمامی خانواده های تحت پوشش ( ۲۱۰ نفر ) شامل : ۵ کیلو برنج هندی محسن ، ۲٫۵ کیلو روغن ، یک قوطی رب ۱ کیلویی

ادامه خبر
گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدانبخش در بهار ۹۵

۱- اهداء خواروبار فصلی  به تمامی خانواده های تحت پوشش ( ۲۱۰ نفر ) شامل :  ۵ کیلو برنج هندی محسن ، ۲٫۵ کیلو روغن ، یک قوطی رب ۱

ادامه خبر
گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدانبخش در زمستان ۹۴

برگزاری غرفه فروش محصولات انجمن در ساختمان ساپکو طی دو مرحله به مدت سه روز پرداخت هزینه شرکت در اردوهای آموزشی و تفریحی دانش آموزان استفاده کننده...

ادامه خبر
گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدانبخش در پاییز ۹۴

۱-    اهداء کیف و لوازم التحریر کامل شامل دفاتر، جامدادی ، ماژیک ، چسب نواری و مایع ، مداد مشکی و گلی ، اتود و مغز اتود ، خودکار در

ادامه خبر
گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدانبخش در تابستان ۹۴

اهداء خواروبار فصلی به تمامی خانواده های تحت پوشش ( ۲۱۰ نفر ) شامل :  ۵ کیلو برنج هندی ، ۲٫۵ کیلو روغن ، یک قوطی رب ۱ کیلویی ،

ادامه خبر
گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدانبخش در بهار ۹۴

اهداء خواروبار فصلی به تمامی خانواده های تحت پوشش ( ۲۱۰ نفر ) شامل :  ۵ کیلو برنج هندی ، ۲٫۵ کیلو روغن ، یک قوطی رب ۱ کیلویی ،

ادامه خبر
گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدانبخش در سال ۹۳

گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری شادی در بهار ۹۳  برگزاری کلاسهای فرهنگی آموزشی قلم چی جهت مقاطع مختلف بطور مرتب و هفتگی در محل انجمن. برگزاری...

ادامه خبر
گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدانبخش در سال ۹۲

گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری شادی در بهار و تابستان ۹۲ برگزاری کلاسهای مشاوره هفتگی جهت مادران علاقمند با همکاری خانم ملک زاده در محل انجمن...

ادامه خبر
فعالیتهای انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدانبخش در سال ۹۱

فعالیتهای انجمن خیریه شادی در پاییز ۹۱ پرداخت هزینه های فوق برنامه دانش آموزان تحت پوشش از جمله کلاسهای تقویتی ریاضی و زبان و … . برگزاری...

ادامه خبر
اخبار انجمن خیریه و نیکوکاری مهندس شادی یزدان بخش در سال ۱۳۹۰

اخبار انجمن خیریه و نیکوکاری مهندس شادی یزدان بخش  در خرداد و تیر ماه ۱۳۹۰ برگزاری کلاسهای هنر زندگی – قرآن و مشاوره . پرداخت هزینه کلاسهای تقویتی...

ادامه خبر
اخبار انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدان بخش در سال ۱۳۸۹

اخبار انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدان بخش فروردین ماه ۱۳۸۹  اهداء کتابهای کمک درسی راهنمایی به مدرسه استقلال در چاهشک و کتابهای کمک درسی دبیرستان...

ادامه خبر
اخبار انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدان بخش در سال ۱۳۸۸

اخبار انجمن تاریخ : ۲ لغایت ۷ آبان ۱۳۸۸ آماده سازی ۱۵ عدد میکروسکپ جهت اهداء به مدارس نمونه مناطق محروم مشهد  با نظارت اداره کل آموزش و پرورش...

ادامه خبر