گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری شادی در سال ۱۴۰۱

 • توزیع شله نذری شرکت رینگ سازی به تمامی خانواده های تحت پوشش .
 • اهداء لباس نوروزی به تمامی دانش آموزان تحت پوشش .
 • اهداء ۴ نوبت خواروبار کامل در فصل بهار و تابستان و پاییز و زمستان شامل روغن ، برنج ، تن ماهی ، ماکارونی ، سویا ، حبوبات ، رب ، چای و مسواک و خمیر دندان به تمامی دانش آموزان تحت پوشش.
 • اهداء گوشت گوسفند نذری در چهار نوبت به تمامی خانواده های تحت پوشش.
 • جمع آوری صندوقهای صدقات توزیع شده در میان شرکتها و خانواده های مختلف و ارسال مجدد آن صندوقها.
 • پرداخت کمک هزینه های تحصیلی دانشجویان تحت پوشش در دانشگاههای دولتی مشهد و شهرستانها و واریز به حساب دانشجو .
 • اهداء کیف و لوازم التحریر به تمامی دانش آموزان تحت پوشش .
 • اهداء غذای گرم در سالروز تولد پدر صنعت خراسان زنده یاد ایرج یزدان بخش به تمامی خانواده های تحت پوشش .
 • پرداخت هزینه های ثبت نام و لباس فرم دانش آموزان و واریز به حساب دانش آموز.
 • اهداء غذای گرم در سالروز آسمانی شدن خانم مهندس شادی یزدان بخش به تمامی خانواده های تحت پوشش.
 • برگزاری مراسم افطاری در دو نوبت برای تمامی خانواده های تحت پوشش.
 • انجام تحقیقات محلی جهت جذب دانش آموزان جدید توسط تیم تحقیقات.
 • شرکت در نمایشگاه های مختلف توانمندی گروه کارخانجات پارت لاستیک در شرکت رینگ سازی.
 • برگزاری مراسم سالروز تولد زنده یاد آقای یزدان بخش همراه جنگ شادی و شعبده بازی و صرف نهار جهت تمامی افراد تحت پوشش .
 • برگزاری جلسات مشاوره تحصیلی جهت استعداد یابی دانش آموزان
 • اهداء کاپشن زمستانی به تمامی دانش آموزان تحت پوشش .
 • اهداء لب تاب و کامپیوتر به دانش آموزان و دانشجویان ممتاز .
 • برگزاری برنامه مشاوره در سالگرد تولد مرحومه زنده یاد شادی یزدان بخش در محل سالن همایش ساپکو بهمراه توزیع هدایا ( راکت بدبینتون ، توپ بدمینتون ، شطرنج ، ۳ جلد کتاب ، کارت هدیه و دفتر نقاشی و مداد رنگی ) به همه دانش آموزان تحت پوشش .