یادمان زادروز شادی یزدانبخش

به مناسبت یادمان زادروز شادی یزدانبخش گردهمایی در مورخ ۵ خرداد متشکل از خانواده فرزندان تحت حمایت انجمن نیکوکاری شادی و اعضاء هیئت مدیره و دوستان و یاران این موسسه در محل سالن اجتماعات قطعه سازان ساپکو برگزار گردید.

تصاویر یادمان زادروز شادی یزدانبخش