درباره انجمن

پشتیبانی از دانش آموزان مستعد نیازمند، هدف ماست!

انجمن نیکوکاری مهندس شادی یزدانبخش پس از افتتاح در سالروز وفات حضرت فاطمه زهرا (س) به تاریخ ۷ خرداد ماه ۸۸ فعالیت خود را شروع نمود.
و اهم فعالیت خود را بر پشتیبانی از دانش آموزان مستعد نیازمند بنا نهاد و تاکنون حدود ۲۱۰ دانش آموز سال چهارم و پنجم دبستان را در قسمتهای مختلف شهر مشهد از جمله منطقه سیدی، چاهشک، کال زرکش، نوده، جاده قدیم قوچان، سه راه فردوسی و گلشهر زیر پوشش گرفته است.
و ضمن اهداء هزینه نام نویسی، اقدام به خرید لباس فرم برای آنان نموده و همزمان اهداء خواروبار و گوشت و کتب خواندنی به آنان را نیز انجام داده است و در مراحل بعدی از نظر جنبه های پزشکی و دندانپزشکی، مشاوره های آموزشی و روانشناسی تا پایان تحصیلات دانشگاهی حمایت خواهیم نمود.
و به موازات آن در جهت تجهیز مدارس با هدف اهداء میکروسکپ به آزمایشگاهای مدارس نمونه دولتی گام بر خواهیم داشت.
اهداف بلندمدت ما ساخت فرهنگسرا و کشف استعدادهای درخشان و آموزش هنر خوب زندگی کردن به پدران و مادران دانش آموزان تحت پوشش خواهد بود.
بازسازی دبستان استقلال چاهشک و تجهیز مدرسه نابینایان جزء فعالیتهای ما بوده است.
در کنار فعالیتهای نامبرده شده جهت آموزش و پر کردن اوقات مادران علاقمند داوطلب امور مختلف فرهنگی از جمله کلاسهای مختلف قرآن و عرفان، یوگا و آرامش، زیبائی و تغذیه و شاهنامه خوانی با استفاده از اساتید دانشگاه و افراد متخصص در طول این ۲ ماه برگزار شده است.

روزنامه رسمی
آگهی تاسیس
پروانه تاسیس انجمن