خانه جستجو

چیستان


نه دست دارد، نه پا دارد، از همه جا خبر دارد!

 

عجایب صنعتی دیدم در این دشت، درخت پرگلی بی سایه میگشت؟

 

هر چیز که می خواهی، در من بنما پیدا. فرقی نکند، هر چیز، حتی که خود دنیا.

 

الاکلنگ یزدی نه نون می خواد نه سبزی، آب می خوره فراوون نونشو میده به مردم.

 

سخت است، سنگ نیست. چارپاست، گاو نیست. تخمگذار است، مرغ نیست.

 

آن چیست که هم درون شیشه است، هم درون جنگل و هم لبِ حوض؟

 

آن چیست که هم زرگر آن را دارد و هم مسگر؟

 

آن چیست که چهارپاست ولی قادر به راه رفتن نیست؟

 


پاسخ ها به ترتیب: باد – آسمان پرستاره – الفبا – آسیاب آبی – لاک پشت – شیر – ترازو – صندلی.

 

 

Design by www.shadibakhsh.com