خانه جستجو

 

لطیفه های ریزه میزه

نصیحت پدرانه
پدر: پسرم، همیشه سعی کن روی پای خودت بایستی.
پسر: چرا پدرجان؟
پدر: آخر الان روی پای من ایستاده‌ای!


چمدان بی خطر
مسافر اولی :  آقا ببخشید، ... این چمدانی که دارید بالای سر من می‌گذارید، ممکنه بر اثر حرکت قطار روی سر من بیفته.
مسافر دومی : نگران نباشید، ... هیچ چیز شکستنی توش نیست!

حاصل جمع
معلم : «پنج» را با چه جمع کنید تا بشه «پنجاه»؟
شاگرد: با «آه»!

قلب آرام
 دکتر: آقا قلب شما خیلی آهسته حرکت می‌کند.
بیمار : مانعی ندارد قربان، بنده هم عجله‌ای ندارم!


 

Design by www.shadibakhsh.com